✓ Altijd gratis verzending

✓ 14 dagen bedenktijd

✓ Ontdek onze retourdeals

Handleiding Kratki Houtkachels

Handleiding Kratki Houtkachels

OPMERKING
! Om het risico op brand te voorkomen, moet de unit worden geïnstalleerd in overeenstemming met de toepasselijke normen en technische regels die verder in deze gebruikershandleiding worden vermeld. De installatie moet worden uitgevoerd door professionele en bekwame arbeidskrachten. Het apparaat voldoet aan EN 13240 en is CE-gecertificeerd. Neem altijd de wetten in acht die van toepassing zijn op de plaats van installatie. Controleer eerst of het rookkanaal geschikt is. Algemeen de unit moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de geldende bouwnormen. de kachel moet op veilige afstand van alle brandbare producten worden geplaatst. het kan nodig zijn om de muur en materialen rond de kachel te beschermen. het toestel moet op een stevige, onbrandbare ondergrond staan. het rookkanaal moet dicht zijn en de wanden moeten glad zijn; vóór aansluiting moet het worden ontdaan van roet en alle onzuiverheden. de verbinding tussen het rookkanaal en het toestel moet strak zijn, gemaakt zijn van onbrandbare materialen en beschermd zijn tegen oxidatie (emaille of stalen rookkanaal). als het rookkanaal een zwakke trek produceert, moet een nieuw leidingsysteem worden overwogen. het is ook belangrijk dat het rookkanaal geen overmatige trek veroorzaakt; in het rookkanaal dient dan een trekstabilisator te worden aangebracht. Als alternatief kunnen ook speciale rookgasafvoeren worden gebruikt om de sterkte van de tocht te regelen. U moet het rookkanaal laten controleren door een meester-schoorsteenveger en eventuele wijzigingen moeten worden aangebracht door een geautoriseerd bedrijf om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan Pn-89/B-10425. Voorbeelden rookgasafvoerde vrijstaande kachel dient op een onbrandbare ondergrond met voldoende draagvermogen te worden geplaatst. als de fundering niet geschikt is om het gewicht van de kachel te dragen, moeten passende maatregelen worden genomen om het draagvermogen van de fundering te verbeteren (bijv. gebruik platen die de belasting over een groter oppervlak verdelen). de vrijstaande kachel dient aangesloten te worden op een zelfafhankelijke (rookgas)afvoer. de vrijstaande kachel gebruikt lucht voor zijn werking, daarom is het noodzakelijk om te zorgen voor een goede ventilatie in de ruimte waar het apparaat is geïnstalleerd. de aanzuigroosters van het ventilatiesysteem dienen te worden beschermd tegen spontaan sluiten. De minimale afstand van de oven tot niet-brandbare materialen is 40 cm. Minimale afstand van brandbare materialen oven is 60 cm (zijkanten en achterkant) van de deur is 150 cm. Eerste verlichting LET OP! - tijdens de eerste verlichting zou het apparaat in de langzame modus moeten werken om normale uitzetting van de onderdelen mogelijk te maken - knoppen en andere handgrepen zijn warm als de kachel in werking is Bijtende rook en brandlucht die vrijkomt uit de kamerverwarming tijdens de eerste keer aansteken zou geen probleem moeten zijn - dit fenomeen wordt veroorzaakt door het verbranden van de verf op verschillende delen van de unit (verfpolymerisatie). Alle stickers en toebehoren dienen voor het eerste aansteken van de aslade en de haard te worden verwijderd. de minimumtemperatuur moet worden gehandhaafd en de deur moet op een kier (ca. 1-2 cm) worden gezet wanneer de kachel voor de eerste keer wordt aangestoken, zodat het verpakkingsmateriaal zich kan vermengen met de lak. Alle materialen moeten zich langzaam aanpassen aan hoge temperaturen. Tijdens de eerste paar keer aansteken produceert de kachel een onaangename geur die wordt veroorzaakt door het verbranden van verf. zolang de geur aanwezig is, moet de ruimte waar de kachel is geïnstalleerd altijd worden geventileerd. Belangrijk: Voordat u een groot vuur aansteekt, moet u twee of drie keer een klein vuur proberen. dit zal de structuur van de kachel helpen om goed vast te zetten en de verf uit te harden. de haard mag niet helemaal met hout worden opgevuld; de brandstofhoeveelheid is optimaal wanneer deze de verbrandingskamer tot ca.
een derde van zijn capaciteit. Wacht voordat u het vuur aansteekt tot de vlammen doven; leg geen hout op de gloeiende sintels als ze te heet zijn. Brandstof: gezien het ontwerp van onze apparatuur, is de aanbevolen brandstof die kan worden gebruikt hout zoals eiken, haagbeuk, essen en beuken. Bruinkoolbriket kan ook worden gebruikt. de beste brandstof is gedroogd hout (minstens een jaar gekruid op een goed geventileerde en droge plaats) in gekloofde stammen. naaldhout wordt niet aanbevolen omdat de ontsteking te intens is. Vers of slecht gedroogd hout is geen goede brandstof vanwege de beperkte energetische eigenschappen. Het verbranden van dergelijk hout kan leiden tot een verhoogde uitstoot van creosoot dat zich ophoopt in de rookgasafvoer. Mineralen (bijv. steenkool), tropisch hout (bijv. mahonie), chemicaliën of vloeibare stoffen zoals olie, alcohol, benzine, naftaleen, gelamineerde of geïmpregneerde platen, samengeperste stukken hout gebonden met lijm of afval kunnen in dergelijke apparatuur niet worden verbrand. als een andere brandstof is toegestaan, wordt deze informatie op het typeplaatje vermeld.Veiligheid
wanneer u enige actie onderneemt met betrekking tot de werking of het onderhoud van de kachel, moet u er rekening mee houden dat de gietijzeren onderdelen heet kunnen zijn, dus u moet beschermende handschoenen dragen. wanneer u de kachel bedient of onderhoudt, dient u zich te houden aan de regels die de elementaire veiligheidsvoorwaarden garanderen: - lees de gebruiksaanwijzing van de inbouwhaard en leef de bepalingen ervan strikt na;
- de kachel moet worden geïnstalleerd en in gebruik worden genomen door een goed gekwalificeerde installateur;
- laat geen voorwerpen die temperatuurgevoelig zijn in de buurt van het kachelraam, gebruik geen water om het haardvuur te blussen, gebruik de kachel niet als het glas gebarsten is en laat geen brandbare onderdelen in de buurt van de kachel;
- voorwerpen gemaakt van brandbare materialen moeten minstens 1,5 m verwijderd zijn van de haard;- houd kinderen uit de buurt van de kachel;
- laat alle reparaties uitvoeren door een gekwalificeerde installateur en gebruik reserveonderdelen geleverd door de fabrikant van de kachel;
- het is niet toegestaan ​​om wijzigingen aan te brengen of de installatie- of bedieningsregels te wijzigen zonder toestemming van de fabrikant.
Voor de operationele veiligheid van de kachel wordt aanbevolen om de handgreep tijdens het gebruik te verwijderen.
Bepaling van de minimale schoorsteentrek voor het nominaal thermisch vermogen [Pa]: de schoorsteentrek dient als volgt te zijn:
- minimale diepgang - 6 ± 1Pa;
- gemiddelde aanbevolen diepgang - 12 ± 2Pa;- maksimale diepgang - 15 ± 2Pa.
Algemeen Het rookkanaal moet goed worden schoongemaakt en onderhouden om de kachel op een correcte en veilige manier te laten werken. Hoe vaak deze moet worden schoongemaakt en onderhouden, hangt af van hoe goed de kachel is geïsoleerd en welke houtsoort wordt gebruikt. het gebruik van onbehandeld hout met een luchtvochtigheid van meer dan 20% of naaldhout geeft een risico op roetbrand in het rookkanaal door een dikke laag brandbaar creosoot, die regelmatig verwijderd dient te worden. indien niet verwijderd, beschadigt de creosootlaag in het rookkanaal de pakking en leidt tot corrosie. de componenten van de vrijstaande kachel die zijn gemaakt van gietijzer zijn: bovenplaat, onderplaat, achterwand, zijwanden, linker en rechter roosters, deurkozijn, deur, uitlaat, deksel, poot, hek, achterdeksel, zijdeksel en deflector.
Operatie
- Neem altijd de gebruikershandleiding in acht;
- Gebruik tijdens de eerste verlichting slechts matige hoeveelheden hout om de goede werking van het hele systeem te garanderen. Verhoog geleidelijk de houtpartijen op de volgende dagen;
- Gebruik het apparaat niet om afval of afval te verbranden;
- Gebruik alleen de aanbevolen brandstof – ZIE HET TYPEPLAATJE (aan het einde van de gebruikershandleiding – technische parameters van de unit);
- Gebruik de kachel niet als het glas gebroken of gebarsten is. Vervang het glas voordat u het opnieuw gebruikt.
 Hiervoor kunt u beter contact opnemen met de leverancier van het apparaat. het wordt aanbevolen om het glas en de deurpakkingen te vervangen bij het vervangen van het glas. Draai de schroeven niet te strak aan zodat het glas vrij kan uitzetten;
- Controleer na langdurige stilstand of het rookkanaal, de aansluitleiding en het uitlaatsysteem van de unit open zijn.
Technische parameters
Zie het typeplaatje, volledige documentatie – www.kratki.eu
Onderhoudsregels
de manier waarop de haard wordt bediend en de kwaliteit van het hout waarmee wordt gestookt, hebben een fundamentele invloed op de verschijnselen die zich in de haard voordoen. daarom is het noodzakelijk om de kachel en zijn onderdelen regelmatig te controleren en te onderhouden. Voor elk stookseizoen moet u de hele kachel inspecteren en reinigen.
Bijzondere aandacht moet worden gevestigd op de staat van de pakkingen; ze moeten indien nodig worden vervangen. om de ophoping van creosoot te verminderen, wordt aanbevolen om de haard van tijd tot tijd op maximale verbranding in te stellen terwijl de deur gesloten blijft. gebruik voor het reinigen van het rookkanaal uitsluitend de daarvoor bestemde apparatuur. de gebruiker is verplicht het rookkanaal te reinigen in overeenstemming met de geldende wetgeving. OPMERKING! Hittebestendige verf is niet bestand tegen vocht.
As verwijderen
de as loopt niet uit als de aslade regelmatig wordt geleegd. Laat de as de bodem van het rooster niet raken (dit verhindert de luchtstroom die nodig is voor de verbranding). de as moet in een metalen container met een strak deksel worden gegoten. Glasreiniging
het glas warmt op tot hoge temperaturen; het kan alleen worden schoongemaakt als de kachel is gedoofd. Gebruik hiervoor geen schurende materialen. het raam is gemaakt van speciaal glas dat bestand is tegen temperaturen tot 650 °C bij continu branden. sluit elke keer de deur met de handgreep. Steek het vuur niet te dicht bij het glas aan. Gebruik geen brandbare vloeistoffen, vet of andere ongeschikte producten om de verlichting te vergemakkelijken. het wordt aanbevolen om het handvat te verwijderen voor de veiligheid van de gebruiker van het inzetstuk.
OPMERKING! Smeer van tijd tot tijd de schurende oppervlakken van de deurscharnieren en de vergrendeling met grafietvet.
GARANTIEVOORWAARDEN Omvang van de garantie: de fabrikant garandeert de efficiënte werking van het apparaat in overeenstemming met de technische en prestatiespecificaties in deze garantie. het gebruik van de kachel, de manier waarop deze is aangesloten op het leidingsysteem en de bedrijfsomstandigheden moeten zijn zoals beschreven in deze gebruikershandleiding. het apparaat moet worden geïnstalleerd door een goed gekwalificeerde professional. de garantie omvat gratis reparatie van het apparaat binnen vijf jaar na aankoop. garantieclaims kunnen worden ingediend vanaf de aankoopdatum van het apparaat. ze vervallen op de laatste dag van de garantieperiode van een product. De garantie omvat niet: - rooster en glas; - defecten veroorzaakt door mechanische krachten, vervuiling, modificaties, wijzigingen, onderhoud en reiniging van de unit, ongevallen, chemische middelen, weersinvloeden (verkleuringen, etc.), onjuiste opslag, ongeautoriseerde reparaties, transport met een expeditiebedrijf of per post, onjuiste installatie of bediening van het apparaat. garantieclaims worden in de bovenstaande gevallen afgewezen. Voor al onze inzetstukken is het verboden steenkool als brandstof te gebruiken. In elk geval maakt het stoken van kolen de garantie voor de haard ongeldig. Bij het melden van een garantiedefect is de klant verplicht een verklaring te ondertekenen dat hij geen kolen of andere niet-geautoriseerde brandstoffen in onze inzet heeft verbrand. Indien het gebruik van genoemde brandstoffen wordt vermoed, wordt de haard onderzocht op de aanwezigheid van niet-toegestane stoffen. Als uit het onderzoek blijkt dat dergelijke stoffen zijn gebruikt, verliest de klant alle garantierechten en is hij verplicht alle kosten die verband houden met de klacht (inclusief de kosten van het onderzoek) te betalen. Als een andere brandstof is toegestaan, wordt de betreffende informatie op het typeplaatje vermeld.
De klant kan zijn rechten uitoefenen door: - gratis reparatie of vervanging van onderdelen die door de fabrikant als defect worden erkend; - het verhelpen van eventuele andere gebreken die aan de unit worden geconstateerd; - onder het begrip ‘reparatie’ vallen niet de in de gebruikershandleiding beschreven handelingen (onderhoud, reiniging) die de gebruiker zelf dient te ondernemen; - binnen de garantieperiode ingediende klachten worden binnen 14 dagen na de klachtmelding door de fabrikant kosteloos in behandeling genomen op voorwaarde dat deze garantiekaart eenmaal naar behoren is ingevuld en indien de kaart niet beschikbaar is, een bon met daarop de aankoopdatum van het betreffende product , wordt geleverd samen met de defecte apparatuur. De garantiekaart is geldig als: - het is naar behoren ingevuld en toont de aankoopdatum, het zegel en de handtekening; - de aankoopdatum op de garantiekaart is dezelfde als die op de kassabon of een kopie van de factuur. Automatisch luchttoevoersysteem (ASDP) – Systeemde op bimetaal gebaseerde, zelfregelende thermostaat regelt automatisch de toevoer van lucht naar de haard en regelt bijgevolg de verbrandingstemperatuur in de vrijstaande kachel. Stel voor het aansteken van de kachel de openingshoek van de thermostaat zo in dat er een vrije luchtstroom naar de haard kan worden gegarandeerd en open de luchtinlaten in de deur en aan de voorkant van de kachel. het wordt aanbevolen om de thermostaat in eerste instantie (door te experimenteren) op 60% te openen; dan verkrijgt u een optimale verbrandingstemperatuur voor een grote partij hout van 3,5 - 4 kg. zodra de batch is aangestoken, sluit u de luchtinlaten in de deur en op het front van de kachel. Naarmate de temperatuur in de haard stijgt, begint de thermostaat zijn functie te vervullen: terwijl hij geleidelijk sluit, vermindert hij de hoeveelheid lucht in de verbrandingskamer. wanneer de optimale temperatuur van 300°c is bereikt, wordt de luchttoevoer grotendeels verminderd, waardoor de temperatuur van de kachel daalt tot de minimumtemperatuur die nodig is om
 
het vuur wordt bereikt. wanneer de temperatuur onder de 250°c zakt, wordt de luchttoevoer automatisch geopend en wordt de verbranding weer intenser. om een ​​hogere verbrandingstemperatuur te verkrijgen, moet u een grotere openingshoek van de thermostaat instellen voordat u de kachel aansteekt. wanneer de thermostaat op zijn plaats is, kunt u de hoeveelheid hout die nodig is om te branden met 30% verminderen in vergelijking met de kachel zonder een automatisch verbrandingscontrolesysteem. naast houtbesparing verbetert deze oplossing het gebruikscomfort van de kachel; het is niet nodig om steeds de luchttoevoer in de deur en aan de voorkant van de kachel te controleren en af ​​te stellen om een ​​goede verbranding te behouden: de thermostaat doet dit voor u. RESERVEONDERDELEN als na vele jaren sommige onderdelen moeten worden vervangen, neem dan contact op met de verkoper of een vertegenwoordiger van ons bedrijf. vermeld bij het bestellen van reserveonderdelen de gegevens van het typeplaatje op de achterkant van de garantiekaart, die ook na het verstrijken van de garantieperiode moet worden bewaard. Met deze details en onze fabrieksdocumentatie kan de verkoper alle reserveonderdelen binnen een korte tijd leveren en reparaties uitvoeren als onderdeel van zijn verantwoordelijkheden. opmerking: scheuren die kunnen optreden in vermiculietplaten zijn natuurlijk voor dit type materiaal en hebben geen invloed op de gebruikswaarden. opmerking: Gebruik geen luchtafvoerapparatuur in de kamer waar de kachel is geïnstalleerd